Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
111.
Autor/i:
Sažetak:
    Suglasnost o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti veleprodaje i uvoza naftnih derivata
  • Plaćanje posebnog poreza pri uvozu plovila namijenjenih daljnjoj prodaji
  • Plaćanje posebnog poreza pri prodaji plovila proizvedenog u tuzemstvu, te način određivanja dužine plovila
  • Plaćanje posebnog poreza pri prodaji plovila proizvedenog u tuzemstvu, u koje se planira naknadno ugraditi motor
  • Opskrba brodova naftom i derivatima iz skladišta u slobodnoj zoni
Hashtags: