Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
122.
Autor/i:
Sažetak:
    Sudska nadležnost za odlučivanje u sporu (čl. 1. ZPP-a)
  • Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
  • Nadležnost suda za sporove iz odnosa s vojnim jedinicama (čl. 61. ZPP-a)
  • Svrhovita delegacija (čl. 68. ZPP-a)
  • Ispravljanje presude (čl. 342. ZPP-a)
Hashtags: