Carinsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Carinsko pravo
Stranica:
128.
Autor/i:
Sažetak:
    Solidarna odgovornost više osoba za carinski dug (čl. 106. i 217. CZ)
Hashtags: