RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Materija europskog međunarodnog privatnog i postupovnog prava prenosi se iz konvencijskih okvira u sekundarno europsko pravo, u uredbe. To je u znatnoj mjeri već učinjeno što se tiče raznih materija međunarodnog građanskog postupovnog prava, a na red će doći i Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. (dalje: Rimska konvencija). Ta konvencija sadrži suvremena i detaljna rješenja o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze. Stoga su njezina cjelokupna struktura ili pojedina pravila preuzeta od strane trećih država, pa tako i u Tezama za novi hrvatski zakon o međunarodnom privatnom pravu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)