RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donošenjem Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine u najvećem dijelu su izvršena približavanja i usklađivanja s odgovarajućim propisima EZ, posebno Uredbom o carinskim oslobođenjima - Council Regulation - EEC No 918/83. No, još uvijek postoje neka odstupanja, uzrokovana dijelom specifičnom gospodarskom situacijom naše države kao zemlje u tranziciji, a dijelom ograničenjima koje postavljaju važeći zakoni (posebice Carinski zakon, te Zakon o porezu na dodanu vrijednost). Dobivanje statusa kandidata za punopravno članstvo u EZ, u carinskom dijelu pravnoga sustava RH čini dodatni zamašnjak koji će osigurati još žurnije uklanjanje preostalih razlika, čime će se osigurati potpuno neprimjetan prelazak na institute olakšica koje primjenjuju zemlje članice EZ. Trenutkom uključenja u carinski sustav EZ u potpunosti prestaju s primjenom nacionalni propisi koji uređuju ovaj sustav, te se izravno primjenjuju propisi EZ.

Za pretpostaviti je da će se spomenute razlike eliminirati u sljedećem dvogodišnjem razdoblju (a neke i znatno ranije) kako bi ostalo dovoljno vremena da se kroz praksu carinskih postupanja u cijelosti preuzme način rada koji će biti identičan europskome.

U ovome je članku riječ o aktualnim razlikama i detaljima koje treba izmijeniti ili dopuniti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)