Uvjeti obavljanja trgovine kemikalijama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Uvjeti obavljanja trgovine kemikalijama
Stranica:
116.
Autor/i:
Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Sažetak:
Pravne i fizičke osobe koje proizvode kemikalije, odnosno s njima prometuju ili ih uporabljuju moraju osigurati zaštitu ljudskog zdravlja, imovine i okoliša od štetnog djelovanja kemikalija, a sve u skladu sa Zakonom o kemikalijama (Nar. nov., br. 173/03. - dalje: Zakon)) koji je stupio na snagu 8. 11. 2003. s primjenom od 1. 1. 2005. Postojeće pravne i fizičke osobe koje proizvode i stavljaju u promet kemikalije dužne su uskladiti svoj rad s odredbama čl. 45., 47. i 49. ovoga Zakona najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primjene. Do stupanja na snagu provedbenih propisa koji se donose na temelju ovoga Zakona, primjenjuju se provedbeni propisi doneseni do dana primjene ovoga Zakona.
Hashtags: