Odlazak u mirovinu, pomoć za školovanje i nadoknada štete

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Odlazak u mirovinu, pomoć za školovanje i nadoknada štete
Stranica:
153.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
    Prestanak ugovora o radu - navršenje godina života i staža osiguranja radnika
  • Nagrade po drugim osnovama - pomoć
  • Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
Hashtags: