Ovlašteni mjenjači od 3. siječnja 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Ovlašteni mjenjači od 3. siječnja 2005.
Stranica:
20.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Predrag PRICA, dipl. inž. el.
Sažetak:
Od 3. siječnja 2005. ovlašteni mjenjači trebaju, osim Hrvatske pošte d.d., koristiti zaštićeni računalni program koji je certificirala Hrvatska narodna banka. Banke, stoga što one nemaju status ovlaštenog mjenjača, ne trebaju koristiti certificirani računalni program.

Od istog dana ovlašteni mjenjači morat će uvesti i neke druge promjene u svoje poslovanje.

Obrasci koji će se pri obavljanju mjenjačkih poslova koristiti, bit će gotovo u potpunosti jednoobrazni. Neki od njih budu i temelj, odnosno knjigovodstveni dokument za iskazivanje poslovanja ovlaštenih mjenjača u njihovim poslovnim knjigama.

O ovlaštenim mjenjačima u svjetlu važeće Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača, u RRiF-u je pisano u nekoliko navrata.(8/03., 5/04. i 9/04.)

Hashtags: