Ocjena učinkovitosti uprave društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Ocjena učinkovitosti uprave društva
Stranica:
45.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan ŽIC
Sažetak:
Očekivanja vlasnika da ulaganjem povećaju vrijednost kapitala jedan je od glavnih pokretača ulaganja kapitala. U tome je nezaobilazni čimbenik učinkovitost upravljanja poslovanjem trgovačkih društava. Vlasnici ocjenjuju učinkovitost uprava društava oslanjajući se na raspoložive informacije, ocjenjuju rad uprave prema tome je li zadovoljen njihov najvažniji interes - povećanje kapitala. Prinos kapitala odnosno profitabilnost je stoga jedan od najvažnijih kriterija za ocjenu uprave dru- štva. Postoje i drugi kriteriji, ali su oni na dulji rok u funkciji povećanja uloženog kapitala.
Hashtags: