Oblici poreznih prekršaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Oblici poreznih prekršaja
Stranica:
102.
Autor/i:
Darko AUGUSTINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Cilj ovoga članka jest približiti čitateljima prekršajni postupak u segmentu poreznih prekršaja, njegove subjekte, te sumarno prikazati vrste prekršaja i njegove sankcije. Naime, porezni prekršaj je povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza, a prekršajni postupak se vodi prema Zakonu o prekršajima.
Hashtags: