RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Pravo i porezi - 9.2004
 • Članak:Obvezno pravo
 • Stranica:96.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Poništenje ugovora (čl. 112. ZOO-a)
 • Prekid zastarijevanja - odbacivanje tužbe (čl. 389. ZOO-a)
 • Prekid zastarijevanja - pozivanje dužnika (čl. 391. ZOO-a)
 • Ugovor o prodaji - pojam (čl. 454. ZOO-a)
 • Ugovor o prodaji - isplata cijene (čl. 516. ZOO-a)
 • Osiguranje - isplata naknade štete (čl. 919. ZOO-a)
 • Osiguranje - sprječavanje osiguranog slučaja (čl. 926. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)