RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Revizija - pogrešna primjena materijalnog prava (čl. 395. ZPP-a)
  • Revizija protiv rješenja (čl. 400. ZOO-a)
  • Ponavljanje postupka - nove činjenice (čl. 421. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)