Američki regulatorni imperijalizam

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Američki regulatorni imperijalizam
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Dragan TOMAŠEVSKI, dipl. oec. i steč. uprav.
Sažetak:
Različitost američke i europskih poslovnih kultura očituje se i u velikim razlikama u načinima upravljanja korporacijama i zahtjevima za "transparentnošću" poslovanja javnih kompanija. No, je li se u SAD-u - uvođenjem državnog nadzora nad radom revizorskih kuća i propisivanjem načina financijskog izvješćivanja - pretjeralo u primjeni načela "gdje je rizik mora biti i kontrola", posebno kada zahtijevaju da jednako rade i drugi?
Hashtags: