Iskazivanje podataka na Obrascu R-Sm

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Iskazivanje podataka na Obrascu R-Sm
Stranica:
135.
Autor/i:
Autor: Ksenija VUGRIN, dipl. oec.
Sažetak:
Donesen je novi Pravilnik o Obrascu RS-m (Nar. nov., br. 38/05.) što je nadopunio Pravilnik kojeg se primjenjivalo dotad. Najbitnije promjene odnose se na uvođenje šifre "05" - Obračun doprinosa za novoutvrđene obveze u postupku nadzora te šifre "77" koja se odnosi na isplatu plaće za razdoblje za koje je podnijet Obrazac R-Sm s vrstom obračuna 00. Sukladno tim promjenama, u ovome članku dajemo nekoliko primjera iskazivanja podataka na tom Obrascu.
Hashtags: