Oblikovanje cijena u hotelskim i ugostiteljskim objektima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Oblikovanje cijena u hotelskim i ugostiteljskim objektima
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Sažetak:
Cijena prodanih proizvoda ili usluga osnovna je odrednica ukupnog prihoda svakoga gospodarskog subjekta. S obzirom na činjenicu da se željen ukupan prihod može ostvariti različitim kombinacijama prodane količine i jediničnih cijena proizvoda ili usluga, uspješnost poslovne politike poduzeća izražava upravo nalaženje optimalne kombinacije tih dviju poslovnih kategorija.

Osobitost djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva izražavaju vrlo visoki fiksni troškovi, budući da je ova djelatnost istodobno i radno i kapitalno intenzivna, što svakako znatno utječe na politiku cijena. I sama svojstva djelatnosti bitno određuju politiku cijena. Velik dio hotelijerstva (navlastito u priobalnim krajevima) obilježuje izrazita sezonalnost poslovanja, zatim usmjerenost na različite kategorije kupaca i kanala prodaje, odnosno tržišne niše. Cijene svakako ovise i o vrsti usluga i širini ponude, kategoriji objekata, te načinu i vremenu plaćanja usluga itd. Dakako, na politiku cijena u ugostiteljstvu i hotelijerstvu utječu i brojni drugi čimbenici, napose oni na koje utječe konkurencija. Stoga odnos obujma usluga i cijena može vrijediti samo za određen objekt, tip i vrstu usluga, mjesto i vrijeme potrošnje usluge jer cijene na različitim mjestima nisu jednake kao ni u različitim razdobljima tijekom godine.

Hashtags: