Računovodstvene evidencije i praćenje utroška u ugostiteljstvu i hotelijerstvu poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Računovodstvene evidencije i praćenje utroška u ugostiteljstvu i hotelijerstvu poduzetnika
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Sažetak:
Ugostiteljstvo je djelatnost davanja usluga prehrane i pića. Za razliku od trgovinske djelatnosti, gdje se aktivnost svodi na (pre)prodaju robe u nepromijenjenu stanju, u ugostiteljstva je riječ o proizvodnji (pripremanju) i prodaji hrane i pića na osobit (svojstven) ugostiteljski način. Iz osobitosti ugostiteljske djelatnosti proizlazi i drukčiji način eyvvidentiranja i računovodstvenog praćenja zaliha sirovina i materijala kao najvažnije stavke kratkotrajne materijalne imovine ugostiteljskih poduzetnika. Potanje u nastavku članka.
Hashtags: