Uvođenje i primjena kontrolinga u malim i srednjim trgovačkim društvima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Uvođenje i primjena kontrolinga u malim i srednjim trgovačkim društvima
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Sažetak:
Mala i srednja trgovačka društva obilježavaju značajke poput manjeg broja zaposlenih, manjeg broja dobavljača i kupaca, proizvoda i usluga, jednostavnijega i preglednijeg ustrojstva te veće pokretljivosti. Opravdano se stoga postavlja pitanje je li kontroling nužan u takvim trgovačkim društvima? Treba li uvoditi radno mjesto kontrolera ili bi bilo dovoljno zadatke kontrolinga podijeliti npr. na menadžment, prodaju i računovodstvo? Što bi bile njegove zadaće i kakvim bi se instrumentima služio? Općenito vrijedi stav kako nema opće važeće preporuke i pravila, odgovore se traži u osobitostima poslovanja svakoga društva. Poticaji za razvoj kontrolinga u malim i srednjim društvima su brojni: tržišna utakmica nije naporna samo za velike, dapače, mala i srednja društva su puno osjetljivija na promjene, stoga su izložena i većem pritisku prilagođavanja tržištu.
Hashtags: