Povrat doprinosa za 2004. plaćenih iznad najviše osnovice

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Povrat doprinosa za 2004. plaćenih iznad najviše osnovice
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Tomo ŠNAJDER
Sažetak:
Od početka primjene Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02., 175/03. i 177/04. - dalje: Zakon), odnosno od 1. siječnja 2003., primjenjuje se institut najviše osnovice za plaćanje doprinosa, kao ograničenu svotu do koje je propisano plaćanje obveza doprinosa za obvezna osiguranja. Najviša osnovica propisana je na razini mjeseca (najviša mjesečna) i na razini godine (najviša godišnja).
Hashtags: