RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Činjenica je da Europski sud pravde (European Court of Justice) rješava sve veći broj slučajeva iz područja oporezivanja, posebice neposrednoga. Taj se sud sve više potvrđuje kao najveći autoritet u provjeri nacionalnih poreznih zakonodavstava spram pravnog poretka EU. To je i jedan od razloga da si postavimo pitanje - je li možda ESP najmoćnija snaga koja primjenom načela prava EU uzrokuje i ubrzava prijeko potrebne nacionalne porezne reforme? Opravdano je i upitati se kreira li ta institucija u ispunjavanju svoje zadaće nova porezna načela? To su samo neka od pitanja na koja smo pokušali dati odgovor.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)