RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
  • Članak:Novosti iz Odbora za MRS-ove
  • Stranica:71.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Sažetak:

Na posljednjoj sjednici, u lipnju 2005., Odbor je raspravljao o pravima emisije, konvertibilnim obveznicama što glase na stranu valutu, konceptualnom okviru standarda, izvješću o uspješnosti poslovanja, priznavanju prihoda, odgođenu porezu na dobitak, izvješćivanju o segmentima poslovanja, komentaru menadžmenta, amandmanima na IFRS 6 i IFRS 1, MRS-u 21 - Neto-ulaganja u inozemno poslovanje te politici tehničkih ispravaka standarda. Pošto se do kraja godine očekuje objavu prijedloga standarda - Izvješće o uspješnosti poslovanja, a s njim je u bliskoj vezi i pitanje priznavanja prihoda, u nastavku se podrobnije prikazuje zaključke rasprava o nabrojenim točkama.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)