Osiguranje dokaza u parničnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Osiguranje dokaza u parničnom postupku
Stranica:
11.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Sažetak:
Institut osiguranja dokaza u parničnom postupku uređen je odredbama Glave devetnaeste (čl. 272. do 276.1) Zakona o parničnom postupku. Odredbama čl. 272. utvrđene su neke od pretpostavaka za osiguranje dokaza, te kada se ono može tražiti. Odredbama čl. 273. uređena su pitanja nadležnosti i sastava suda za osiguranje dokaza, čl. 274. sadržaj prijedloga za osiguranje, ali i pretpostavke za osiguranje, čl. 275. postupak u povodu prijedloga a čl. 276. čuvanje zapisnika o izvođenju dokaza. Pitanje naknade troškova postupka osiguranja dokaza nastoji se riješiti odredbama čl. 168.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 117/03. - dalje: Novela 2003.) izmijenjen je i institut osiguranja dokaza.

Hashtags: