Računovodstvo proizvodnje žitarica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Računovodstvo proizvodnje žitarica
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
U članku se na primjerima obrađuju računovodstveni postupci u poljoprivrednoj proizvodnji pšenice kod malog poljoprivrednog proizvođača. Posebno se naglašava priznavanje prihoda i utvrđivanje rashoda proizvodnje. Autor ističe da je kod malih proizvođača prikladnije i najčešće jeftinije odrediti ključeve za raspored neizravnih troškova koji se mogu uključiti u vrijednost proizvodnje. Kada se pri utvrđivanju troškova proizvodnje zaključi da je nabavna (proizvodna) cijena veća od tržišne vrijednosti razliku troškova treba prenijeti na rashode toga razdoblja.
Hashtags: