Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
U kolovozu ove godine Odbor za međunarodne standarde objavio je amandman na MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvješća - Objava kapitala. Ovaj će se amandman primjenjivati od 1. siječnja 2007., a društva se potiču na njegovu raniju primjenu.
Hashtags: