Administrativna pristojba za korištenje zdravstvene zaštite

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Administrativna pristojba za korištenje zdravstvene zaštite
Stranica:
67.
Autor/i:
Autori: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Poslije uvođenja administrativne pristojbe u zdravstvu otvorilo se više pitanja u vezi s postupanjem u praksi i knjigovodstvenim evidentiranjem. U ovom članku daje se prikaz Naputka HZZO-a u vezi s plaćanjem pristojbe i knjigovodstvena rješenja za privatne i društvene ustanove iz područja zdravstva.
Hashtags: