Ovrha na tražbini po računu kod banke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Ovrha na tražbini po računu kod banke
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Prisilna naplata tražbina iz kupoprodaja, kreditnih i zajmovnih odnosa koristi se kad se iscrpe redoviti postupci, odnosno kad dužnik ne ispuni svoju obvezu u ugovorenim rokovima ili poslije opetovanih poziva da to učini.

Ovoga ljeta donesene su značajne izmjene i dopune Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 88/05.) koje su uvele novosti i u postupcima naplate, ali i u obuhvatu subjekata prisilne naplate. Uloga javnog bilježnika u tome je značajna, no o tome smo pisali u našem časopisu "Pravo i porezi", br. 10/05.

U ovom članku objašnjava se ovrha na novčanim računima dužnika.

Hashtags: