Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Stranica:
116.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Poslodavci su obvezni za 2005. godinu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti podatke o plaćama (osnovicama za plaćanje doprinosa za radnike) i podatke o broju radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i broju radnika koji su primali nadoknade od HZZO-a i CSS na tiskanicama propisanim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (Nar. nov., br. 98/05.). O prijavi podataka o plaćama i plaćenim doprinosima za 2003. i 2004. pisali smo u časopisu RRIF br. 2/05. na str. 220. Kako treba iskazati podatke na propisanim tiskanicama za 2005. pišemo u ovom članku.
Hashtags: