RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome su članku izloženi komentari određenih teorijski i praktično spornih elemenata pojedinih inkriminacija iz glave XXII. Kaznenog zakona (neprijavljivanje pripremanja kaznenog djela, neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela, davanje lažnog iskaza itd.). Kritički je analizirana i postojeća inkriminacija nadripisarstva iz čl. 310. Kaznenog zakona. Hrvatski kazneni zakon jedan je od posljednjih suvremenih kaznenih zakona koji inkriminira nadripisarstvo i to u najstrožem obliku - kao neovlašteno pružanje pravne pomoći bez obzira na to prima li počinitelj za to nagradu ili ne.

U posljednjem se poglavlju razmatra osnovanost te inkriminacije, njezino uvrštavanje među kaznena djela protiv pravosuđa i njezina usuglašenost s ustavnim i međunarodnopravnim standardima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)