RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sloboda prometa kapitala (uz onu prometa roba, osoba i usluga) četvrta je sloboda koja vrijedi unutar EU i s time pripada temeljnom pravu EU, odnosno dio je primarnoga prava EU. Za ostvarenje ciljeva iz čl. 2. i 3. UEZ kao i ostvarenje jedinstvenog gospodarskog prostora unutar EU nužna je sloboda prometa - pokretljivost kapitala. Ostvarenje ostalih gospodarskih sloboda pretpostavlja uporabu kapitala na mjestu gdje je to gospodarski potrebno i svrsishodno. Prema čl. 56. st. 1. UEZ ova sloboda obuhvaća stjecanje, prodaju i prijenos novčanog kapitala i vrijednosnih prava nad novcem i imovinskim kapitalom preko granice. Pojam promet kapitala obuhvaća (uz promet imovinskog) i promet novčanog kapitala (vrijednosnih papira, kredita i zajmova). Promet kapitala podrazumijeva jednostrano i dugoročno prenošenje kapitala iz jedne u drugu državu (od kojih prema UEZ jedna od država mora biti članica EU). Sloboda platnog prometa prema svojem gospodarskom i pravnom sadržaju je lex specialis u odnosu na slobodu prometa kapitalom. Kod platnog prometa riječ je o prometu kapitalom zbog prebijanja obveza proizišlih iz transakcije na području roba, usluga i kapitala (kamatama, dividendama, dobitku, najamnini i dr.).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)