RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Godine 2005. u Austriji je Zakonom o poreznoj reformi uvedeno oporezivanje poduzetničkih skupina (povezanih osoba) kojima je zamijenjeno dotadašnje oporezivanje povezanih osoba (Organschaft). Skupno oporezivanje uređeno je u čl. 9. austrijskog Poreza na dobit (dalje: aPndobit), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005. Iako su tim Zakonom preuzete neke odredbe oporezivanja povezanih osoba, novi je sustav umnogome moderniziran i usklađen s pravom Europske unije, prilagođen zahtjevnijim trgovačkim i poreznim odnosima, te je ujedno i odgovor na porezne reforme susjednih država, a posebice novih država članica Europske Unije. Uvođenjem skupnog oporezivanja omogućeno je i prenošenje prekograničnih gubitaka, dok je oporezivanjem povezanih osoba bilo moguće jedino saldiranje gubitaka povezanih društava u tuzemstvu. Uz Republiku Austriju, ovakav sustav prenošenja prekograničnih gubitaka i njihovo prebijanje s tuzemnim dobitkom, imaju još samo Danska, Francuska i Italija.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)