RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku prikazujemo najvažnije izmjene i dopune Zakona o Državnom inspektoratu koje se odnose na djelokrug i ustrojstvo Inspektorata te ukidanje obveza proizvođača i uvoznika sa sjedištem u jednoj od zemalja članica EU da moraju za istovrsne proizvode za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći, nakon što su ga pribavili, ponovno ga pribavljati pri drugom i svakom daljnjem stavljanju u promet. Isto tako razmatramo dvije bitne izmjene i dopune Zakona kojima su stvoreni preduvjeti za učinkovito djelovanje inspektora u suzbijanju svih oblika sive ekonomije, a to su obveza prekršajnih sudova da o zahtjevu inspektora za izdavanjem naloga za pretres stana odluče u hitnom postupku i to najkasnije u roku 24 sata od zaprimanja zahtjeva te nadležnost inspektora da u skraćenom upravnom postupku može zabraniti obavljanje djelatnosti za koju nije izdano odobrenje, ili se obavlja s pomoću nezakonito zaposlenih radnika.

Napominjemo da se Državni inspektorat određuje kao središnje tijelo državne uprave s položajem upravne organizacije koja obavlja poslove inspekcijskog nadzora u zakonom određenim upravnim područjima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)