Temeljne značajke međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Temeljne značajke međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Damir KRAJAČIĆ, ovl. rev.
Sažetak:
Kao što je poznato, od 1. siječnja 2006. na snazi je novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) prema kojem se u vođenju računovodstva trgovačkih društava primjenjuju Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja (MSFI). Te standarde u cijelosti primjenjuju veliki obveznici i obveznici čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzama ili se spremaju za uvrštenje u burzovnu kotaciju u RH, na službenim tržištima te na kotaciji za javna dionička društva sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Ostali mogu odabrati primjenu tih standarda ili standarda (skraćeni oblik MSFI) koje će pripremiti Odbor za standarde financijskog izvješćivanja. I jedni i drugi standardi trebaju se objaviti u Narodnim novinama na jednak način kako se objavljuju i drugi propisi.

Također, valja imati na umu da sukladno Zakonu o računovodstvu koji je bio na snazi do kraja 2005., treba primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde koji su objavljeni u Narodnim novinama pri izradi financijskih izvještaja za 2005.

Činjenica je da za 2006. još uvijek nisu objavljeni MSFI odnosno MRS-ovi koji se trebaju primjenjivati od 1. siječnja 2006. Taj pravni vakum potvrđuje kako je bilo nedopustivo odrediti primjenu od ove godine a ne od 2007.

U ovom članku daju se bitne informacije o tome što će se primjenjivati u 2006., koji su MRS-ovi preoblikovani ili promijenjeni te koji su to novi MSFI na snazi.

Kada se u članku govori o tome da su pojedini standardi na snazi od određenog datuma uvijek valja imati na umu da je riječ o izvornim tekstovima standarda, a za našu praksu, kao što je već naglašeno, trebaju biti objavljeni u Narodnim novinama da bi se mogli primjenjivati.

Hashtags: