Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Radno pravo
Stranica:
91.
Autor/i:
Sažetak:
    Izvanredan otkaz ugovora o radu (čl. 107. ZR-a)
  • Sudski raskid ugovora o radu (čl. 116. ZR-a)
  • Pravilnik o radu – oglašenje nevažećim (čl. 124. ZR-a)
Hashtags: