RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Obveza plaćanja posebnog poreza i carine prilikom uknjižbe založnog prava na jedrilicama koje su uvezene za charter djelatnost
  • Zahtjev za poništenje zabrane otuđenja opreme, uvezene temeljem čl. 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Carinjenje kamp prikolica
  • Carinska olakšica kod predmeta nasljeđivanja
  • Poslovanje preko carinskog skladišta
  • Osiguranje carinskog duga u postupcima smještaja opreme u slobodnu zonu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)