RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Osnovica za obračun PDV-a pri prodaji rabljene brodice nabavljene od fizičke osobe
  • Priznavanje pretporeza pri nabavi stanova koji se koriste za smještaj djelatnika na terenu
  • Porez na dodanu vrijednost - stopa od 0% na usluge organiziranog boravka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)