RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Obračun poreza na dohodak na isplatu razlike mirovine prema godišnjoj poreznoj prijavi
  • Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak ili utvrđivanje na temelju poslovnih knjiga
  • Pravni položaj Ugovora o poslovođenju na temelju sklopljenog ugovora između dva društva za obavljenu suradnju stručnog tima - porez na dohodak
  • Porezni tretman primitaka od realizacije opcija
  • Nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državne nagrade

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)