RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    ATA karnet br. 2003/72/195
  • Carinski status kamp prikolica
  • Odobravanje postupaka s gospodarskim učinkom
  • Dokazivanje razdoblja boravka u inozemstvu radi korištenja olakšica iz čl. 187/11 CZ-a
  • Uvoz predmeta kućanstva na temelju boravka u RH na osnovi rada
  • Odgovor na upit o načinu korištenja automobila stranih registracija u RH
  • Privremeni uvoz naprave za otkrivanje mina iz Japana
  • Carinski status kamp prikolica

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)