RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2005
  • Članak:Stečajno pravo
  • Stranica:113.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Žalba protiv rješenja (čl. 11. SZ-a)
  • Predujmljivanje troškova prethodnog postupka (čl. 41. SZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)