RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Poslodavac koji zapošljava do dvadeset radnika ne čini prekršaj ako ne donese i ne objavi pravilnik o radu
  • Branitelj može u korist okrivljenika poduzeti sve radnje koje može poduzeti okrivljenik, a njegova prava i dužnosti prestaju kad okrivljenik opozove punomoć
  • Nema zakonske smetnje za ispitivanje u svojstvu svjedoka inspektora rada o činjenicama i okolnostima koje je neposredno zapazio pri obavljanju nadzora
  • Tijekom vođenja prekršajnog postupka sud može odrediti mjeru opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole
  • U prekršajnom postupku žalbu na štetu maloljetnika može podnijeti samo državni odvjetnik, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog oštećenika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)