RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zajmovi koji zamjenjuju vlastiti kapital - potraživanje ili dio udjela - procjena zajmova koji zamjenjuju vlastiti kapital - osobitosti u slučaju podjele poduzeća - analogna primjena načela djelomičnih vrijednosti za udjele

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)