RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Mogućnost pristupanja polaganju državnog stručnog ispita osobe koja nije zaposlena u tijelu uprave
  • Povreda službene dužnosti i primjena odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima
  • Premještaj vježbenika, državnog službenika iz državnog tijela u tijelo jedinice lokalne samouprave
  • Zapreka za prijam u državnu službu zbog statusa člana društva - osnivača trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
  • Radni staž u struci
  • Polaganje državnog stručnog ispita osobe koja nije zaposlena u tijelu uprave
  • Primjena propisa o ustrojstvu, radnim odnosima, nazivima radnih mjesta i plaćama zaposlenih u agenciji

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)