Tajnost financijskih podataka i GFI

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Tajnost financijskih podataka i GFI
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
Tajnost je nešto što je praktično condicio sine qua non svakodnevnog i osobnog i poslovnog života fizičkih osoba, ali i poslovnog svijeta pravnih osoba. Paradoksalno je, ili barem tako može biti, da je s druge strane upravo suprotna pojava, vrlo svojstvena za današnje vrijeme, a najčešće se naziva sindromom BIG BROTHER ili skraćeno BB. Naravno, kako to obično biva, pravo rješenje je razuman kompromis između dvije međusobno suprotstavljene silnice. Konkretno, gdje je granica dopustivosti zahtjeva za tajnošću podataka, a gdje ona za njihovom (potpunom) dostupnošću. Pritom je posebno značajno imati konzistentna rješenja, što znači ne dopustiti da se u nizu propisa1 i za niz struka i djelatnosti na razinu jednog od temeljnih načela uzdiže tajnost podataka da bi drugim propisom to bez jasnog razloga bilo praktično potpuno poništeno.

Iako je izravan predmet našeg zanimanja poslovni dio, ipak valja naglasiti da nije riječ o područjima (privatnom i poslovnom) koja se potpuno isključuju. Naime, svako zadiranje u službeni ili poslovni dio neizbježno dovodi, ili barem u pravilu dovodi, i do uvida u zaštićene osobne podatke (naravno, u jednoj mjeri vrijedi i suprotno). Kao školski primjer te isprepletenosti često se navodi slučaj snimanja skrivenim kamerama (postavljenim u sigurnosne svrhe) na radnom mjestu, gdje je izvan radnog vremena snimljeno dvoje novih zaposlenika u vezi skrivanoj od njihovih bračnih partnera, a snimka je nakon toga danima bila na raspolaganju svakom zaposleniku koji ju je htio vidjeti.

Hashtags: