Otpis potraživanja u kojemu je sadržan PDV i predujmovi za nabavu dugotrajne imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Otpis potraživanja u kojemu je sadržan PDV i predujmovi za nabavu dugotrajne imovine
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Otpis potraživanja u kojemu je sadržan PDV
  2. Predujmovi za nabavu dugotrajne imovine
Hashtags: