Konsolidcija financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Konsolidcija financijskih izvješća
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Društvo (matica) koje ima povezano društvo (podružnicu) provodi konsolidaciju financijskih izvješća matice i povezanog društva. Konsolidaciju treba provesti tako da konsolidirana izvješća čine izvješća skupine (matice i svih povezanih društava) kao da su jedna gospodarska cjelina. Zakonski predstavnik poduzetnika, sukladno odredbama čl. 30. Zakona o računovodstvu, u roku devet mjeseci nakon isteka poslovne godine tj. do kraja rujna 2006. za 2005. konsolidirana izvješća treba predočiti vlasnicima. Budući da se prema ZTD-u, glavna skupština mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine (čl. 277. st. 1. i čl. 441. st. 1.) trebalo bi konsolidirana financijska izvješća razmotriti na skupštini do kraja kolovoza kako to predviđa ZTD, a ne do kraja rujna kako to predviđa Zakon o računovodstvu.
Hashtags: