Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
Na redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 21. do 24. veljače 2006. IASB je raspravljao o porezu na dobitak, poslovnim kombinacijama II., predloženom amandmanu na MRS 20, fer vrijednosti financijskih instrumenata, računovodstvenim standardima za mala i srednje velika poduzeća (small and medium-sized entities, dalje: SME), priznavanju prihoda, amandmanu na MRS 37, konceptualnom okviru standarda, mjerenju po fer vrijednosti i osiguranju. U nastavku se podrobnije prikazuju zaključci, koji su nastavak rasprave iz siječnja (objavljene u prethodnim brojevima) o preliminarnom prijedlogu standarda za SME.
Hashtags: