Odgovori na pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Sažetak:
Savjeti koje dajemo vezani su uz pitanja nastanka porezne obveze za PDV, opisuje se problem prehrane radnika tijekom rada i rada na terenu, kao i druga pitanja o kojima je zauzelo stajalište Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Podsjećamo na to da su u našem časopisu RRiF, u ovoj rubrici dana brojna objašnjenja o poreznim i bilančnim problemima (npr. br. 10/05., str. 95., br. 11/05., str. 85. i dr.).

Hashtags: