Oporezivanje drugog dohotka

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Oporezivanje drugog dohotka
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Dana 3. prosinca 2004. Hrvatski sabor donio je novi Zakon o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005. Donošenjem Zakona donekle je promijenjen sustav oporezivanja dohotka koji se primjenjivao do kraja 2004. Pozitivnopravno uređenje sustava poreza na dohodak propisano je i kasnije donesenim Pravilnikom o porezu na dohodak. Jedna od bitnih novosti sastoji se u drukčijoj definiciji dohotka o nesamostalnom radu.
Hashtags: