Oporezivanje duhanskih proizvoda posebnim porezom - trošarinom

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Oporezivanje duhanskih proizvoda posebnim porezom - trošarinom
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Na carinskom području Republike Hrvatske, u slobodnim carinskim prodavaonicama, opskrbnim skladištima i slobodnim zonama nisu dopušteni prodaja duhanskih proizvoda, njihov prijevoz bez dokumenata o nabavi odnosno izvozu, kupovina ili posjedovanje ako nisu obilježene nadzornim markicama ili ako su obilježene krivotvorenim markicama.

Porezni obveznici za svaki pojedinačno ostvareni promet duhanskih proizvoda moraju kupcu izdati račun o vrsti, količini, jediničnoj cijeni i ukupnoj vrijednosti tih proizvoda.

Porezni obveznici i sve druge pravne i fizičke osobe ne smiju prodavati, izlagati niti posjedovati duhanske proizvode na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim drugim otvorenim prostorima, osim u sklopu pružanja ugostiteljskih usluga i prodaje iz automata, u skladu s odgovarajućim zakonima.

Duhanske proizvode koji se prevoze po carinskomu području Republike Hrvatske, moraju pratiti propisani carinski dokumenti ili drugi dokumenti iz kojih se vidi da su ti proizvodi namijenjeni za izvoz te dokumenti o nabavi. Na računu za duhanske proizvode namijenjene izvozu moraju navesti broj i datum odobrenja za izvoz.

Hashtags: