Osvrt na rasprave o autentičnom tumačenju zakona

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Osvrt na rasprave o autentičnom tumačenju zakona
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku razmatra oportunost, legalnost i ustavnost autentičnog tumačenja zakona prvenstveno u današnjemu hrvatskom pravnom sustavu, ali i šire, osobito u sklopu EU-a i u zemljama koje podliježu sudbenoj ingerenciji Europskoga suda. Institut autentičnog tumačenja razmatra se načelno sa stajališta (moguće) suprotnosti načelu trodiobe vlasti, a u hrvatskim uvjetima još i kao problem zbog nepostojanja ustavne norme o takvoj nadležnosti parlamenta. U stručnoj literaturi objavljeno je o tome nekoliko radova. Hrvatski sabor već dulje prakticira davanje tzv. vjerodostojnih tumačenja. Daje ih pozivom na odredbu Poslovnika, ali bez ustavne norme. Kritičke komentare u stručnoj publicistici provocirala je pozitivna odluka Ustavnoga suda RH iz 2004. o ustavnoj utemeljenosti odredaba Poslovnika. Zanimljivo je da Ustavni sud nije objavio rješenje u kojemu je sadržana navedena odluka o ovom važnom teorijskom i praktičnom pitanju, iako je na to obvezan kad je riječ o "važnijim" rješenjima.
Hashtags: