Knjigovodstvo poreza po odbitku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Knjigovodstvo poreza po odbitku
Stranica:
16.
Autor/i:
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U članku se daje prikaz računovodstvenog postupanja s porezom po odbitku kada se taj porez plaća sukladno hrvatskim propisima. Porez po odbitku plaća se na pojedine zakonom propisane usluge inozemnih društava kao što su poslovno savjetovanje, revizija, porezno savjetovanje, istraživanje tržišta i sl. Porez po odbitku plaća se i na kamate, osim propisanih iznimaka sukladno odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit, odnosno čl. 51. Pravilnika o porezu na dobit. Posebno se ukazuje na nedosljednost zakonskih odredaba s obzirom na oporezivanje porezom po odbitku dividende ostvarene u prijašnjim razdobljima budući da se u dijelu 2005. godine taj porez trebao plaćati a početkom kolovoza ta obveza prestaje.
Hashtags: