Pristup kontrolingu vrijednosti poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Pristup kontrolingu vrijednosti poduzeća
Stranica:
31.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
Sažetak:
Sadržaj informacijske podrške u različitim se razdobljima i okruženjima prilagođava posebnim i novim zadaćama menadžera (voditelja poslova, rukovoditelja). Tako se u određenim razdobljima i okruženjima naglasak stavlja na upravljanje troškovima, uspješnost ulaganja (investicije), zaštitu okoliša, kontinuitet razvoja, financijsku uspješnost ili na upravljanje vrijednošću poduzećem. Ovo posljednje je osobito došlo do izražaja u posljednjih deset godina, kada je došlo do internacionalizacije tržišta kapitala, do porasta investicijskih fondova, većih potreba za prosuđivanjem poduzeća od strane financijskih analitičara i drugih razloga za procjenu rasta vrijednosti kapitala. Stoga nositelji aktivnosti kontrolinga imaju zadaću pratiti, prosuđivati i informirati vrhovno poslovodstvo i upravljače o stanju i kretanju vrijednosti poduzeća. U ovom članku autor piše o tome zašto i na koji se način može, s pomoću kontrolinga upravljati rastom vrijednosti poduzeća. U sljedećem broju dat će se završni dio o ustroju kontrolinga vrijednosti poduzeća.
Hashtags: